စော်လေးကလှပြီး နို့ကလည်းအယ်ထနေတာ

0 views

စော်လေးကလှပြီး နို့ကလည်းအယ်ထနေတာ sarbaegyi အောကား မြန်မာအောကားများ နို့ပြတဲ့စော်